Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej dz. nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i 73 o pow. 0,35 ha.

2017-07-26 15:02:46
Ogłoszenie

W związku z przypadkami pojawiania się osób, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego usiłują wyłudzić od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o wystąpieniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik Kasy posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

2017-07-25 15:13:37
Informacja

Informujemy właścicieli lasów, że w terminie 19.07.2017 – 30.09.2017 r będą przeprowadzone prace terenowe związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie obrębów: Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska przez firmę Agencja Cezar – Pracownia Urządzania Lasu; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki; ul. Boczna 28; tel. 25 759 04 94.

2017-07-25 10:44:40
Informacja

Świadczenia GOPS
okres zasiłkowy 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na: świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018.
Wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.
 

 >>>WNIOSKI DO POBRANIA<<<

2017-07-25 09:59:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-08-04 15:19:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż działek w miejscowości Święt Laski

Przetarg dotyczy sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Święte Laski o nr : 216, 218, 219, 250, 251, 252, 232, 233, 234, 254

2017-07-19 15:26:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Przetarg dotyczy nieruchomosci niezabudowanej w miejscowości Jacochów,  gmina Maków składającej się z działek nr 36, 68, 115 o łącznej powierzchni 1,83 ha.

2017-07-18 15:38:16
Informacja

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 01.08.2017 r do  31.08.2017 r  będą przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy podłączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2017 r do 31.07.2017 r.

2017-07-12 15:16:06
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2017-07-07 11:42:49
WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

2017-06-14 12:07:59