Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodratowania przestrzennego fragmentu wsi Jacochów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Jacochów, gm. Maków.

2017-11-16 15:56:40
Harmonogram realizacji projektu pn „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”

Harmonogram realizacji projektu

2017-11-06 12:44:08
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

Przetarg dotyczy działek położonych w miejscowości Święte Laski o nr 216, 218, 250, 251, 252, 232, 233, 234 położonych w obrębie ew. Święte Laski gmina Maków

2017-10-27 10:55:13
Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości Sielce, gmina Maków, składającej się z działki nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i działki nr 73 o pow. 0,35 ha - za cenę wywoławczą 183.000,00 zł

2017-10-27 10:50:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektow uproszczonych planów urządzenia lasu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

2017-10-03 14:45:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej dz. nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i 73 o pow. 0,35 ha.

2017-07-26 15:02:46
Ogłoszenie

W związku z przypadkami pojawiania się osób, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego usiłują wyłudzić od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o wystąpieniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik Kasy posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

2017-07-25 15:13:37
Informacja

Informujemy właścicieli lasów, że w terminie 19.07.2017 – 30.09.2017 r będą przeprowadzone prace terenowe związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie obrębów: Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Pszczonów, Sielce, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Wola Makowska przez firmę Agencja Cezar – Pracownia Urządzania Lasu; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki; ul. Boczna 28; tel. 25 759 04 94.

2017-07-25 10:44:40
Informacja

Świadczenia GOPS
okres zasiłkowy 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na: świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018.
Wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.
 

 >>>WNIOSKI DO POBRANIA<<<

2017-07-25 09:59:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-08-04 15:19:32