Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Jacochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-07-24 11:05:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż działek w miejscowości Święt Laski

Przetarg dotyczy sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Święte Laski o nr : 216, 218, 219, 250, 251, 252, 232, 233, 234, 254

2017-07-19 15:26:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Przetarg dotyczy nieruchomosci niezabudowanej w miejscowości Jacochów,  gmina Maków składającej się z działek nr 36, 68, 115 o łącznej powierzchni 1,83 ha.

2017-07-18 15:38:16
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Maków

Zarządzenie Nr 33/2017

Wójta Gminy Maków

z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Maków

2017-07-14 14:49:21
Informacja

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 01.08.2017 r do  31.08.2017 r  będą przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy podłączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2017 r do 31.07.2017 r.

2017-07-12 15:16:06
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2017-07-07 11:42:49
WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

2017-06-14 12:07:59
XXIX Sesja Rady Gminy Maków

2017-06-09 09:45:04
Szacowanie szkód w uprawach spowodowane przez wiosenne przymrozki

Szacowanie szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne

2017-05-26 08:52:10
WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ,
POŁOŻONYCH W GMINIE MAKÓW

2017-04-27 11:19:11