Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Szacowanie szkód w uprawach spowodowane przez wiosenne przymrozki

Szacowanie szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne

2017-05-26 08:52:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

2017-05-09 12:16:36
Majowe Forum Gospodarcze

Wójt Gminy Maków ma zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w MAJOWYM FORUM GOSPODARCZYM realizowanym w ramach projektu „Gmina Maków- regionalnym centrum innowacji i rozwoju”, którego celem jest umożliwienie lepszego rozwoju firm oraz gospodarstw rolnych.

2017-05-09 12:02:23
WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

WYKAZ WÓJTA GMINY MAKÓW

W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ,
POŁOŻONYCH W GMINIE MAKÓW

2017-04-27 11:19:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stadionu sportowego z bieżnią (w części położona poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na działkach ewidencyjnych nr 574/1, 575/2, 577/1, 578/1, 579/2, 581/1, 582/1, 583/1 obręb Maków"

2017-03-15 11:48:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji celu publicznego

"Budowa małej oszczyszalni ścieków bytowych o wydajności do 5 m3/dobę, składającej się z osadnika, reaktora biofiltracyjnego, przepompowni, drenażu rozsączającego dla potrzeb istniejącej publicznej Szkoły Podstawowej w Słomkowie"

2017-03-15 11:41:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

"Budowa małej oczyszczalni ścieków bytowych o wydajności do 5 m3/dobę, składającej się z dwóch osadników, reaktora bifiltracyjnego, przepompowni, drenażu rozsączającego, dla potrzeb istniejącej publicznej Szkoły podstawowej w Woli Makowskiej"

2017-03-15 11:36:47
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinsektora w Referacie Finansowym

2017-03-09 14:18:00
Uchwała Nr XXVII/163/17

Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy Maków z dnia 8 lutego 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-17 14:15:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi dojazdowej (gminnej 115254) do pól w miejscowości Jacochów, gm. Maków".

2017-02-06 15:15:34