Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-16 15:56:40 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodratowania przestrzennego fragmentu wsi Jacochów Agnieszka Placek Publikacja artykułu
2017-11-16 11:44:52 REFERAT INWESTYCJI / REFERAT INWESTYCJI Tomasz Krawiec Edycja artykułu
2017-11-16 11:43:34 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ / REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ Tomasz Krawiec Edycja artykułu