Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu 

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

 Wymagane dokumenty:
 

  • druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.  
 
Opłaty:
 

  • 17 zł za wydane poświadczenie wymeldowania (wydawane na wniosek)

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Załączniki

wniosekzpzwpgrzp6.pdf

Data: 2016-08-25 10:55:52 Rozmiar: 895.88k Format: .pdf Pobierz

wniosekzwpgrzp.pdf

Data: 2016-08-25 10:55:52 Rozmiar: 997.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:54:12
Czas publikacji: 2016-09-22 15:22:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak