Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego 

 
 

Podstawa Prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu dokonuje wymeldowania w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu  lub w formie dokumentu elektronicznego. Może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty

  • druk „Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,

Obywatele RP:

  • dowód osobisty lub paszport.


Cudzoziemcy: 

  • karta pobytu obywatela UE, a w przypadku członka jego rodziny, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE- dokument pobytu:
  • karta pobytu cudzoziemca niebędącego obywatelem UE.

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązana wymeldować się.

Opłaty:

  • 17 zł za wydane poświadczenie wymeldowania (wydawane na wniosek)

 

 

Załączniki

wniosekzwzmpz.pdf

Data: 2016-08-25 11:00:45 Rozmiar: 774.51k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 10:59:10
Czas publikacji: 2016-09-22 14:59:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak