Zgłoszenie pobytu czasowego do trzech miesięcy 

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

   
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy OBEJMUJE WYŁĄCZNIE cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy zgłasza się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu z zachowaniem pozostałych wymogów wskazanych do zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Termin załatwienia: niezwłocznie

 
Liczba odwiedzin : 215
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:01:11
Czas publikacji: 2016-09-22 14:56:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak