Wymeldowanie z pobytu stałego 

 
 

 Podstawa Prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).


Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego dokonuje wymeldowania osobiście lub przez pełnomocnika w formie pisemnej  na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu  lub w formie dokumentu elektronicznego. Może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymagane dokumenty:

  • druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
  • dowód osobisty lub paszport.

W przypadku cudzoziemca:

  • druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
  • karta pobytu obywatela UE, a w przypadku członka jego rodziny  niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE – dokument pobytu,
  • karta pobytu cudzoziemca niebędacego obywatelem UE.

                                                           

Opłaty:

  • 17 zł za wydane poświadczenie wymeldowania (wydawane na wniosek)

 

 

Załączniki

wniosekzwzmps.pdf

Data: 2016-08-25 11:04:27 Rozmiar: 388.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:03:40
Czas publikacji: 2016-09-22 14:54:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak