Zgłoszenie pobytu stałego 

 
 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 388 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2015 r poz. 1852).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
  •  dowód osobisty lub paszport,

W przypadku dziecka niepełnoletniego, które ma być zameldowane w innym miejscu niż rodzice:

  • skrócony akt urodzenia,
  • postanowienie sądu,

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

Opłaty:

  • nie pobiera się.

Treść:
Obywatel polski przebywający  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego  najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Załączniki

wniosekzps.pdf

Data: 2016-08-25 11:05:57 Rozmiar: 789.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 288
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Renata Auer
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Auer
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:04:50
Czas publikacji: 2016-09-22 14:55:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak