Projekt rocznego Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 

 

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

 

 

Liczba odwiedzin : 691
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tarnowski
Czas wytworzenia: 2016-10-28 14:12:53
Czas publikacji: 2016-10-28 14:16:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak