Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi 2017 rok 

 
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Załączniki

sprawozdanie z konsultacji.pdf

Data: 2016-11-10 13:45:56 Rozmiar: 361.68k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tarnowski
Czas wytworzenia: 2016-11-10 13:42:40
Czas publikacji: 2016-11-10 13:45:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak