Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji  

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 
 

Załączniki

Sprawozdanie_konsulatacje_2018.pdf

Data: 2017-11-20 15:19:06 Rozmiar: 510.77k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tarnowski
Czas wytworzenia: 2017-11-20 15:19:06
Czas publikacji: 2017-11-20 15:24:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak