Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej 

 
 

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A składającej się z budowli w postaci monolitycznej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,30 m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być 3 anteny sektorowe (o azymutach 00, 1200 i 2150) oraz na wysokości 47,15 m. dwie anteny radiolinii wraz z niezbędną dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzeń zasilających, sterujących  i nadawczo-odbiorczych  usytuowanych u podstaw wieży na terenie położonym na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 929/6 i 926/3, w obrębie Maków, gmina Maków”.

 

Załączniki

Obwieszczenie (cel publiczny) - stacja bazowa telefonii komórkowej.pdf

Data: 2018-10-25 12:31:17 Rozmiar: 306.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gasiński
Czas wytworzenia: 2018-10-25 12:31:17
Czas publikacji: 2018-10-25 12:31:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak