Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

- demontażu istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze słupami alektroenergetycznymi,

- budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV,

- przebudowie istniejącej stacji transformatorowej,

- budowie rozdziałowego złącza elektroenergetycznego średniego napięcia,

- przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV,

- przebudowie istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV,

- budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym,

- demontażu istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

na działkach o nr ewid. 1807, 245/1201, 245/1202, 246/1202, 247/1200, 248/1200, 256/1206, 257/1212 obręb Maków, gmina Maków

 

Załączniki

doc07604320181119141134.pdf

Data: 2018-11-19 14:32:56 Rozmiar: 380.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gasiński
Czas wytworzenia: 2018-11-19 14:32:56
Czas publikacji: 2018-11-19 14:32:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak