Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- damontażu instniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze słupami elektroenergetycznymi,

- budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV,

- przebudowie istniejącej stacji transformatorowej,

- budowie rodziałowego złączna elektroenergetycznego średniego napięcia,

- przebudowie istniejącje napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV,

- przebudowie istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV,

- budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym,

- demontażu istniejacej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

na działkach o nr ewid. 1807, 245/1201, 245/1202, 246/1202, 247/1200, 248/1200, 256/1206, 257/1212, obręb Maków, gm. Maków

 

Załączniki

Obwieszczenie - sieć SN i NN.pdf

Data: 2018-12-31 10:51:30 Rozmiar: 369.47k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gasiński
Czas wytworzenia: 2018-12-31 10:51:30
Czas publikacji: 2018-12-31 10:51:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak