Informacja dla oferentów 

 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informujemy, że w realizacji zadań publicznych w ramach wyżej wymienionego otwartego konkursu ofert obowiązują wzory formularzy opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. nr 1300), a nie wzory formularzy opublikowane w Rozporządzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, jak podano w załączniku do w/w zarządzenia Wójta Gminy Maków.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące dla w/w konkursu formularze.

 
 

Załączniki

formularz_oferty.docx

Data: 2019-01-09 12:28:58 Rozmiar: 61.73k Format: .docx Pobierz

Informacja dla oferentów.docx

Data: 2019-01-09 12:28:58 Rozmiar: 13.15k Format: .docx Pobierz

formularz_sprawozdania.docx

Data: 2019-01-09 12:28:58 Rozmiar: 47.9k Format: .docx Pobierz

oswiadczenie_dot_przetwarzania_danych_osobowych.docx

Data: 2019-01-09 12:28:58 Rozmiar: 14.47k Format: .docx Pobierz

ramowy_WZOR_umowy.pdf

Data: 2019-01-09 12:28:58 Rozmiar: 339.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Tarnowski
Czas wytworzenia: 2019-01-09 12:28:58
Czas publikacji: 2019-01-09 12:28:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak