Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PROGRAM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI GMINY MAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

2018-11-06 14:00:04
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

2017-10-31 12:10:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

 

2017-01-11 15:28:46