Uchwały Rady Gminy za 2002 rok 

 
 

Uchwały Rady Gminy Maków  

Uchwała Nr I/1/2002
z dnia 18.11.2002r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Maków
Uchwała Nr I/1/2002
*********************************
Uchwała Nr I/2/2002
z dnia 18.11.2002 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminy Maków
Uchwała Nr I/2/2002
*********************************
Uchwała Nr I/3/2002
z dnia 18.11.2002r.
w sprawie złożenia ślubowania  i objęcia obowiązków
przez Wójta Gminy
Uchwała Nr I/3/2002

**********************************
Uchwała Nr I/4/2002
z dnia 18.11.2002r.
w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr I/4/2002


***********************************
Uchwała Nr I/5/2002
z dnia 18.11.2002r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Gminy
Uchwała Nr I/5/2002
************************************
Uchwała Nr I/6/2002
z dnia 18.11.2002r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr I/6/2002

************************************
Uchwała Nr I/7/2002
z dnia 18 listopada 2002r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr I/7/2002
************************************
Uchwała Nr II/8/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr II/8/2002
************************************
Uchwała Nr II/9/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu
Uchwała Nr II/9/2002
*************************************
Uchwała Nr II/10/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego
w 2003 roku
Uchwała Nr II/10/2002
*************************************
Uchwała Nr II/11/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o gruntach
oraz deklaracji na podatek rolny
Uchwała Nr II/11/2002
************************************
Uchwała Nr II/12/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/12/2002
*************************************
Uchwała Nr II/13/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach
i deklaracji na podatek od nieruchomości
Uchwała Nr II/13/2002
*************************************
Uchwała Nr II/14/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o lasach
i deklaracji na podatek leśny
Uchwała Nr II/14/2002
**************************************
Uchwała Nr II/15/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia stawek oplaty targowej
oraz jej poboru i ustalenia inkasentów
Uchwała Nr II/15/2002
***************************************
Uchwała Nr II/16/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 3 grudnia 2002 roku
w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia
Uchwała Nr II/16/2002
***************************************
Uchwała Nr III/17/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie wyrażenia opinii o uznanie
lasów za lasy ochronne
Uchwała Nr III/17/2002
***************************************
Uchwała Nr III/18/2002
z dnia 30.12.2002r.
w sprawie powołania komisji doraźnej
Uchwała Nr III/18/2002
*********************************
Uchwała Nr III/19/2002
z dnia 30.12.2002r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw w sprawie
statutów sołectw
Uchwała Nr III/19/2002
*************************************
Uchwała Nr III/20/2002
z dnia 30.12.2002r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2003r.
Uchwała Nr III/20/2002
zał.do uchwały Nr III/20/2002
**************************************
Uchwała Nr III/21/2002
z dnia 30.12.2002r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr III/21/2002
***************************************
Uchwała Nr III/22/2002
z dnia 30.12.2002r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów wsi
Uchwała Nr III/22/2002

***************************************
Uchwała Nr III/23/2002
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała Nr III/23/2002
***************************************

Uchwała Nr III/24/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Uchwała Nr III/24/2002
***************************************
Uchwała Nr III/25/2002
Rady Gminy Maków
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr III/25/2002
**************************************
**************************************


 

Liczba odwiedzin : 1335
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2005-11-10 11:55:28
Czas publikacji: 2005-11-10 11:55:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak