Uchwały Rady Gminy 2003 rok 

 
 

Uchwały Rady Gminy Maków  

Uchwała Nr IV/26/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na 2003r.
Uchwała Nr IV/2003

****************************************
Uchwała Nr IV/27/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zarządzenia wyborów soltysów i rad sołeckich
Uchwała Nr IV/27/2003

****************************************
Uchwała Nr IV/28/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi
Wola Makowska
Uchwała Nr IV/28/2003

***************************************
Uchwała Nr IV/29/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Uchwała Nr IV/29/2003

***************************************
Uchwała Nr IV/31/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr IV/31/2003

***************************************
Uchwała Nr IV/32/2003
z dnia 31.03.2003r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkancami sołectw
Uchwała Nr IV/32/2003 

***************************************
Uchwała Nr IV/33/2003
z dnia 31.03.2003r.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji na cele publiczne realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Uchwała Nr IV/33/2003

***************************************
Uchwała Nr IV/34/03
z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr IV/34/03
***********************************************
Uchwała Nr V/35/2003
z dnia 28.04.2003r.
w sprawie przystąpienia Gminy Maków do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia
Uchwała Nr V/35/2003
*************************************************

Uchwała Nr V/36/03
z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała V/36/03
*************************************************
Uchwała Nr V/37/03
z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krężcach
Uchwała Nr V/37/03
***************************************************
Uchwała Nr V/38/03
z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr V/38/03
**************************************************
Uchwała Nr V/39/2003
z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody
Uchwała Nr V/39/2003
************************************************
Uchwała Nr V/40/03 
z dnia 28.04.2003r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r.
i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2002r.
       Uchwała Nr V/40/03   

   *************************************** *************     
 Uchwała Nr V/41/03
z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie Statutu Gminy Maków
 Uchwała Nr V/41/03

***************************************************
Uchwała Nr VI/42/03
z dnia 27 czerwca 2003r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr VI/42/03
****************************************************
Uchwała Nr VI/43/03
z dnia 27 czerwca 2003r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr VI/43/03
**************************************************
Uchwała Nr VI/44/03
z dnia 27 czerwca 2003r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków
wraz z siecią kanalizacyjną
Uchwała Nr VI/44/03
****************************************************
Uchwała Nr VII/45/03
z dnia 26 września 2003r.
w sprawie uchwalenia statutów
dla sołectw Gminy Maków
Uchwała Nr VII/45/03

Załącznik Nr 1  - Statut Sołectwa Dąbrowice
zal.1 do statutu solectw

Załącznik Nr 2  - Statut Sołectwa Jacochów
zal.Nr2 do statutu solectw

Załącznik Nr 3  - Statut Sołectwa Krężce
zal.Nr 3 do statutu solectw

Załącznik Nr 4  - Statut Sołectwa Maków
zal.Nr4 do statutu solectw

Załąćznik Nr 5  - Statut Sołectwa Maków - Kolonia
zal.Nr 5 do statutu solectw

Załącznik Nr 6  - Statut Sołectwa Pszczonów
zal.Nr6do statutu solectw

Załącznik Nr 7  - Statut Solectwa Sielce
zal. Nr 7 do statutu solectw

Załącznik Nr 8  - Statut Sołectwa Słomków
zal.Nr 8 do statutu solectw
 
Załącznik Nr 9  - Statut Sołectwa Święte
zal. Nr 9 do statutu solectw

Załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Wola Makowska
Statut Sołectwa Wola Makowska

*******************************************************
Uchwała Nr VII/46/03
z dnia 26 września 2003r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii
o kandydatach na ławników
UCHWAŁA Nr VII/46/03
*******************************************************
Uchwała Nr VII/47/03
z dnia 26 września 2003r.
w sprawie ustalenia poboru podatków
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/47/03
********************************************************
Uchwała Nr VIII/48/03
z dnia 30 października 2003r.
w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego i Rejonowego
Uchwała Nr VIII/48/03
*******************************************************
Uchwała Nr VIII/49/03
z dnia 30 października 2003r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr VIII/49/03
*******************************************************
Uchwała Nr VIII/50/03
z dnia 30 października 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr VIII/50/03
******************************************************

Uchwała Nr VIII/51/03
z dnia 30 października 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej
nieruchomości oznaczonej nr 487 w miejscowości Maków-Kolonia
Uchwała Nr VIII/51/03
********************************************************
Uchwała Nr VIII/52/03
z dnia 30 października 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr Viii/52/03
*********************************************
Uchwała Nr IX/53/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2004r.
Uchwała Nr IX/53/03
********************************************************
Uchwała Nr IX/54/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie wprowadzenia opłaty
za czynności urzędowe i ustalenia
stawek tej opłaty
Uchwała Nr IX/54/03

******************************************************
Uchwała Nr IX/55/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Uchwała Nr IX/55/03
*****************************************************
Uchwała Nr IX/56/03
z dnia 02 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy
Uchwała Nr IX/56/03

****************************************************
Uchwała Nr IX/57/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
oraz jej poboru i ustalenia inkasentów
Uchwała Nr IX/57/03
****************************************************
Uchwała Nr IX/58/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych
w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego
upoważnionych
Uchwała Nr IX/58/03
******************************************************
Uchwała Nr IX/59/03
z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr IX/59/03
******************************************************
Uchwała Nr X/60/03
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
Uchwała Nr X/60/03
*****************************************************
Uchwała Nr X/61/03
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmiany budżetu gminy
Uchwała Nr X/61/03
*****************************************************
Uchwała Nr X/62/03
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy
Uchwała Nr X/62/03
******************************************************
Uchwała Nr X/63/03
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2004r.
Uchwała Nr X/63/03
Załącznik do Uchwały X/63/03
******************************************************
******************************************************


 

Liczba odwiedzin : 1548
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2005-11-10 12:04:59
Czas publikacji: 2005-11-10 12:04:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak