Komisje Rady Gminy Maków 

 
 

 

              Komisja Rewizyjna:

Jerzy Kowara - przewodniczący

Robert Jacek Machaj - zastępca

Robert Korbeń- członek

Sylwester Kazimierz Maciejewski  - członek

Waldemar Rosiński - członek

*********************************************************

       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Waldemar Rosiński - przewodniczący

Tomasz Winciorek - wiceprzewodniczący

Joanna Filipek - członek

Robert Maciejak - członek

Tomasz Paweł Stopiński -członek

*********************************************************

      Komisja Finansów i Spraw Społecznych:

Urszula Krupa - przewodnicząca

Piotr Idrian - zastępca

Jerzy Kowara - członek

Agata Michalak-Wójcik - członek

Piotr Perzyński - członek

*********************************************************

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1300
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2015-04-23 10:36:58
Czas publikacji: 2018-11-22 09:21:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak