Uchwały Rady Gminy Maków - rok 2006 

 
 

Uchwała Nr I/1/06
z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Maków
Uchwała Nr I/1/06
*************************************************
Uchwała Nr I/2/06
z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Maków
Uchwała Nr I/2/06
*************************************************
Uchwała Nr I/3/06
z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr I/3/06
*************************************************
Uchwała Nr I/4/06
z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy
Uchwała Nr I/4/06
*************************************************
Uchwała Nr II/5/06
z dnia 01 grudnia 2006r.
w sprawie złożenia ślubowania
i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy
Uchwała Nr II/5/06
*************************************************
Uchwała Nr II/6/06
z dnia 01 grudnia 2006r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Maków do wykonywania czynności
pracodawcy w stosunku do Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr II/6/06
*************************************************
Uchwała Nr III/7/06
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta jako podstawy do naliczenia podatku
rolnego w 2007r.
Uchwała Nr III/7/06
*************************************************
Uchwała Nr III/8/06
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią
cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku leśnego na 2007r.
Uchwała Nr III/8/06
*************************************************
Uchwała Nr III/9/06
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr III/9/06
*************************************************
Uchwała Nr III/10/06
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
Uchwała Nr III/10/06
*************************************************
Uchwała Nr III/11/06
z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie odwołania ze stanowiska
Sekretarza Gminy Maków
Uchwała Nr III/11/06
*************************************************
Uchwała Nr IV/12/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej
Uchwała Nr IV/12/06
************************************************
Uchwała Nr IV/13/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy na 2007 rok
Uchwała nr IV/13/06
************************************************
Uchwała Nr IV/14/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zasad otrzymywania diet
za udział w pracach Rady Gminy Maków
i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr IV/14/06
***********************************************
Uchwała Nr IV/15/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów wsi
Uchwała Nr IV/15/06
***********************************************
Uchwała Nr IV/16/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2007 rok”
Uchwała Nr IV/16/06
załącznik do Uchwały Nr IV/16/06
***********************************************
Uchwała Nr IV/17/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr IV/17/06
**********************************************
Uchwała Nr IV/18/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Maków do Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia
Uchwała Nr IV/18/06
***********************************************
Uchwała Nr IV/19/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.
Uchwała Nr IV/19/06
***********************************************

Koniec uchwał podjętych w 2006r.
***********************************************
***********************************************

 

Liczba odwiedzin : 1731
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2006-12-11 09:55:32
Czas publikacji: 2006-12-11 09:55:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak