Uchwały Rady Gminy Maków - 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr I/1/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Maków.
Uchwała Nr I/1/10 (30 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/2/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maków.
Uchwała Nr I/2/10 (29 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/3/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania stałych komisji, ustalenia przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr I/3/10 (33 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/4/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji.
Uchwała Nr I/4/10 (34 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/5/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących stałych komisji.
Uchwała Nr I/5/10 (33 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/6/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/6/10 (31 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr I/7/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/7/10 (30 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr II/8/10
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązkow przez Wójta Gminy.
Uchwała Nr II/8/10 (31 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr III/9/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr III/9/10 (64 KB)
***************************************************************************************************
Uchwała Nr III/10/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjecia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2011 r.
Uchwała Nr III/10/10 (95 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr III/11/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Uchwała Nr III/11/10 (55 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr III/12/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowanmia z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychc działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr III/12/10 (35 KB)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 28 poz. 240 z dnia 5 lutego 2011 r.

**************************************************************************************************
Uchwała Nr III/13/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków.
Uchwała Nr III/13/10 (28 KB)
**************************************************************************************************
Uchwała Nr III/14/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LV/252/10 Rady Gminy Maków z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maków.
Uchwała Nr III/14/10
**************************************************************************************************
Uchwała Nr III/15/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
                                            Koniec uchwał podjętych w roku 2010
 

 

Liczba odwiedzin : 1210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Maciejak
Czas wytworzenia: 2010-12-21 13:31:23
Czas publikacji: 2016-03-14 10:49:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak