Uchwały Rady Gminy Maków podjęte w 2014 r. 

 
 

Uchwała Nr I/1/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Maków
Uchwała I/1/2014
************************************************************************************
Uchwała Nr I/2/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maków
Uchwała I/2/2014
************************************************************************************
Uchwała Nr I/3/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie złożenia ślubowania i objcia obowiązków
przez Wójta Gminy
Uchwała Nr I/3/2014
************************************************************************************
Uchwała Nr II/4/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia następczej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Makowie
przy ul. Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 924/2
o powierzchni 0,23 ha, obręb nr 4 Maków, oraz nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Makowie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 924/11 o powierzchni 0,0551 ha,
obręb nr 4 Maków stanowiących własność Gminy Maków
Uchwała II/4/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr II/5/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/5/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr II/6/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/6/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr II/7/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałych komisji, ustalenia przedmiotu ich działania
Uchwała Nr II/7/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr II/8/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Uchwała Nr II/8/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr II/9/14
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących stałych komisji
Uchwała Nr II/9/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr III/10/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
jako podstawy do naliczenia podatku rolnego w 2015 r.
Uchwała Nr III/10/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2014 r., poz. 4514

*************************************************************************************
Uchwała Nr III/11/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr III/11/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr III/12/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
Uchwała Nr III/12/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr III/13/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr III/13/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr III/14/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr III/14/14
*************************************************************************************
Uchwała Nr III/15/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (fragment  obrębu wsi Jacochów)
Uchwała Nr III/15/14
załącznik do uchwały Nr III/15/14 - mapa
**************************************************************************************
Uchwała Nr III/16/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (fragmenty obrębu Sielce)
Uchwała Nr III/16/14
**************************************************************************************
Uchwała Nr III/17/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
gmina Maków, fragmenty wsi Święte Laski
Uchwała Nr III/17/14
załącznik Nr 1 do Uchwały III/17/14 - mapa
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/14

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2015 r., poz. 260

***************************************************************************************
Uchwała Nr III/18/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Maków na lata 2014-2022"
Uchwała Nr III/18/14
załącznik do Uchwały Nr III/18/14 - Strategia
***************************************************************************************
Uchwała Nr III/19/14
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała nr III/19/14
***************************************************************************************
Uchwała Nr IV/20/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr IV/20/14
***************************************************************************************
Uchwała Nr IV/21/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji
Rady Gminy Maków na 2015 r.
Uchwała Nr IV/21/14
***************************************************************************************
Uchwała Nr IV/22/14
 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie złożenia ślubowania
i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy
Uchwała Nr IV/22/14
****************************************************************************************
Uchwała Nr IV/23/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków
Uchwała Nr IV/23/14
****************************************************************************************
Uchwała Nr IV/24/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia członków Komisji Uzdrowiskowej
Uchwała Nr IV/24/14
****************************************************************************************
Uchwała Nr IV/25/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
Uchwała Nr IV/25/14
****************************************************************************************
Uchwała Nr IV/26/14
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Maków na lata 2014-2019
Uchwała Nr IV/26/14
****************************************************************************************
****************************************************************************************
KONIEC UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY MAKÓW W ROKU 2014
****************************************************************************************
 

 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Maków
Czas wytworzenia: 2014-12-11 11:04:44
Czas publikacji: 2018-11-05 15:29:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak