Tryb załatwienia sprawy 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Makowie ul. Główna 12
Kierownik USC  - Maria Krawczyk
Zastępca Kierownika USC - Grażyna Maciejak

 Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka (nie w miejscu zamieszkania rodziców). Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:

1. ojciec,
2. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
3. lekarz lub położna obecna przy porodzie.

Zgłoszenie faktu urodzenia nie polega tylko na stawieniu się osoby zobowiązanej do dokonania tej czynności w USC i oświadczeniu, że urodziło się dziecko. Powinna ona przedstawić dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktu urodzenia.  

 

 


Liczba odwiedzin : 2407
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:29:24
Czas publikacji: 2003-07-03 12:29:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak