Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Makowie ul. Główna 12
Kierownik USC  - Justyna Sabaj

 Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka (nie w miejscu zamieszkania rodziców). Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:

1. ojciec,
2. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
3. lekarz lub położna obecna przy porodzie.

Zgłoszenie faktu urodzenia nie polega tylko na stawieniu się osoby zobowiązanej do dokonania tej czynności w USC i oświadczeniu, że urodziło się dziecko. Powinna ona przedstawić dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktu urodzenia.  

 

 

Liczba odwiedzin : 2517
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:29:24
Czas publikacji: 2019-02-18 10:36:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak