Opłata skarbowa 

 
 

Opłaty skarbowe pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego w związku w zawieraniem małżeństw :
 

- od sporządzenia aktu małżeństwa - 84 zł,
- za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
- za ospis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
- za poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł,
- za wydanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu   cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł
- od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika USC - 39 zł

Numer konta bankowego

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

98 9297 0005 0100 0707 2012 0004 

 

Liczba odwiedzin : 2369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 09:52:53
Czas publikacji: 2003-08-27 09:52:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak