Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Makowie ul. Główna 12
Kierownik USC - Maria Krawczyk
Zastępca Kierownika USC - Grażyna Maciejak

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w USC miejsca zdarzenia ( śmierci ).
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności :
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

  

Liczba odwiedzin : 2396
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 10:00:30
Czas publikacji: 2003-08-27 10:00:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak