Wzory i wykaz dokumentów 

 
 
 Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny- na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ .
  

Liczba odwiedzin : 2274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 10:01:16
Czas publikacji: 2003-08-27 10:01:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak