Podstawa prawna 

 
 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 100 poz.1086, zm.:Dz.U. z 2000 Nr 120 poz.1268; Dz.U. z 2001 Nr 125 poz.1363, Nr 115 poz.1229, Nr 110 poz.1189)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
(Dz.U. z 1999 Nr 45 poz.453)

  

Liczba odwiedzin : 1428
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:41:59
Czas publikacji: 2003-08-27 12:41:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak