Wzory i wykaz dokumentów 

 
 

Wniosek o scalenie

Właściciele lub użytkownicy wieczyści do wniosku  powinni dołączyć:

 1) odpisy z ksiąg wieczystych lub, w przypadku ich braku, inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości,
 2) wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.

  

Liczba odwiedzin : 1648
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:51:34
Czas publikacji: 2003-08-27 12:51:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak