Uregulowania prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli: 1)   ust... 

 
 

Uregulowania prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:

1)   ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), rozdział 3 a, art. 9a-9i,

2)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.   w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).  

Dnia 6 kwietnia 2000 r.  weszła w życie ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy -  Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 19, poz. 239 z późn. zm.). ustawa ta wprowadziła do Karty Nauczyciela m. in. przepisy kreujące system awansu zawodowego nauczycieli. 

Ustalono stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

1)      nauczyciel stażysta,

2)      nauczyciel kontraktowy,

3)      nauczyciel mianowany,

4)      nauczyciel dyplomowany,

 i tytuł honorowy profesora oświaty.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2103
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Król
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-13 11:11:34
Czas publikacji: 2004-09-13 11:11:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak