Podstawa prawna 

 
 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 , zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 167, poz.1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719)

Uchwała Nr XXV/168/2001  Rady Gminy w Makowie z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XXIII/126/97 Rady Gminy Maków z dnia 26 maja 1997 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych  

  

Liczba odwiedzin : 2151
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 11:17:47
Czas publikacji: 2003-08-27 11:17:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak