Opłata skarbowa 

 
 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych ponoszą opłaty:

1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu.


Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

W roku nabycia zezwolenia opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu na który zezwolenie jest wydane.

Przdsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży ponoszą opłatę uzależnioną od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Jeżeli wartość ta przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)-1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku utraty ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości wnoszą opłaty w następującej wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata za zezwolenie jednorazowe
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj.:
1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu.

  

Liczba odwiedzin : 2341
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 11:19:03
Czas publikacji: 2003-08-27 11:19:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak