Współpraca z Gminną Spółką Wodną 

 
 

Współpraca z Gminną Spółką Wodną w zakresie :

- sporządzania i uaktualniania wykazów powierzchni zmeliorowanej
- prowadzenia, uaktualniania oraz sporządzania rocznych zestawień ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych
- pomocy w opracowaniu i opiniowaniu wniosków o przydział dotacji podmiotowych i przedmiotowych
- udziału w przeglądach stanu urządzeń melioracji szczegółowych w oparciu o zgłoszone awarie z terenu
- udziału w odbiorach robót konserwacyjnych
- sporządzania sprawozdań miesięcznych i rocznych z wykonania prac na urządzeniach
- zbierania wniosków od zainteresowanych rolników oraz jednostek gospodarki uspołecznionej o wykonanie melioracji i zagospodarowania pomelioracyjnego.

  

Liczba odwiedzin : 2281
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-09-02 13:32:18
Czas publikacji: 2003-09-02 13:32:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak