Tryb załatwienia 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.7

Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Inspektor - Wanda Wolska

- przyjmowanie oświadczeń z terenu w sprawie naruszenia przepisów "Prawo Wodne"
- dokonanie wizji terenowej potwierdzającej przyjęte oświadczenia i ustalenie faktycznego stanu
- w przypadku ustalenia przeszkód lub zmian w odpływie wody w drodze decyzji nakazuje się przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

 

 

Liczba odwiedzin : 1669
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-09-02 13:45:53
Czas publikacji: 2003-09-02 13:45:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak