Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.6

Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Podinspektor - Franciszek Jankowski
 

Mienie komunalne może być przeznaczone do sprzedaży po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały  oraz wydaniu zarządzenia przez Wójta Gminy.

Ponadto mienie przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w " Wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" i podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz w  sołectwie na terenie którego nieruchomość jest położona.

Osoby, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości powinny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

 

 

Liczba odwiedzin : 1889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 11:49:34
Czas publikacji: 2003-08-27 11:49:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak