Podstawa prawna 

 
 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 46 poz.543 zm.: Dz.U. z 2000 r. Nr 6 poz.70; z 2001 r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002 Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.720 i poz.721)

  

Liczba odwiedzin : 1481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 11:50:42
Czas publikacji: 2003-08-27 11:50:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak