Tryb załatwienia sprawy 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.6

Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Podinspektor - Franciszek Jankowski
 

Wszczęcie postępowania o podział  nieruchomości następuje:
- na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny,
- na wniosek współwłaścicieli jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością,
- z urzędu, jeżeli podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych.

Wniosek o podział składa się do Wójta Gminy.

 

 

Liczba odwiedzin : 1913
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:37:37
Czas publikacji: 2003-08-27 12:37:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak