Podstawa prawna 

 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 46 poz.543 zm.: Dz.U. z 2000 r. Nr 6 poz.70; z 2001 r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002 Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.720 i poz.721)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu
( Dz.U. Nr 25 poz.130)

  

Liczba odwiedzin : 1645
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-08-27 12:39:06
Czas publikacji: 2003-08-27 12:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak