Tryb załatwienia 

 
 

Referat Gospodarki Komunalnej pok.7

Kierownik Referatu - Emilia Smolarek
Inspektor - Wanda Wolska


- zgłoszenie przez użytkownika zmiany w powierzchni zmeliorowanej z tytułu zgonu, sprzedaży oraz rozpisania na dzieci
- ksero aktu notarialnego
- sprawdzenie w rejestrze pomiarowym działek na obszarze konkurencyjnym
- naniesienie zmiany w wykazach
- powiadomienie pisemne

 

 

Liczba odwiedzin : 1482
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-09-02 13:50:10
Czas publikacji: 2003-09-02 13:50:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak