Podstawa prawna 

 
 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
( Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz.1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 238 poz.2022, Nr 233 poz.1957, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717)

  

Liczba odwiedzin : 1167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Foks
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Foks
Czas wytworzenia: 2003-09-02 13:50:56
Czas publikacji: 2003-09-02 13:50:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak