Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

 
 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek

 

Liczba odwiedzin : 1605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Anna Tarnowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Tarnowska
Czas wytworzenia: 2007-06-04 14:43:42
Czas publikacji: 2007-06-04 14:43:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak