Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/128/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXII/128/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków
 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r., poz. 3774

2016-09-06 09:34:55
Uchwała nr XXII/127/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXII/127/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/115/16 Rady Gminy Maków z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Maków
 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r., poz. 3773

2016-09-06 09:34:12
Uchwała Nr XXII/126/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/126/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/114/16 z dnia 10 czerwca w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r., poz. 3772

2016-09-06 09:33:18
Uchwała Nr XX/117/16 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwała Nr XX/117/16 z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 01.07.2016 r., poz. 2808

2016-09-06 09:32:39
Uchwała Nr XX/116/16 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwała Nr XX/116/16 z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 01.07.2016 r., poz. 2807

2016-09-06 09:31:54
Uchwała Nr XX/115/16 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwała Nr XX/115/16 z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Maków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 01.07.2016 r., poz. 2806

2016-09-06 09:31:08
Uchwała XX/114/16 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwała XX/114/16 z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 01.07.2016 r., poz. 2805

2016-09-06 09:30:17
Uchwała Nr XX/113/16 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwała Nr XX/113/16 z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 01.07.2016 r., poz. 2804

2016-09-06 09:29:07
Uchwała Nr XIV/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIV/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 08 stycznia 2016r., poz.56

2016-09-06 09:27:10
Uchwała Nr XXVII/160/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/160/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia gónych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXVII/160/12

Uchwała została opublikowana w Dzinniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 26 lutego 2013 r., poz. 1057

2016-09-06 11:53:53