Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dobudowa odcinka sieci wodociągowej do osiedla "Zwierzyniec" we wsi Maków

Dobudowa odcinka sieci wodociągowej do osiedla "Zwierzyniec" we wsi Maków

2018-09-10 15:45:05
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Maków 2018

2018-08-03 10:15:08
Budowa hali sportowej w Makowie

2018-03-27 14:38:02
Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie oraz termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie.

2017-11-27 11:31:44
Przebudowa dróg w Gminie Maków

2017-10-25 15:00:45
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków przez przebudowę SUW w miejscowości Słomków oraz budowę nowych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej i Świętym.

2017-10-02 12:43:18
dowóz dzieci do szkół

2017-08-18 14:48:37
Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków

2017-08-17 15:04:14
Przebudowa dróg w gminie Maków

2017-08-10 12:05:30
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maków

2017-06-26 13:06:44