Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sielce

2018-05-15 10:50:26
Ogłoszenie na sprzedaż działek

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

2018-05-15 10:45:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A na działce o nr ew. 929/6 i 926/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-03-26 15:57:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A składającej się z budowli w postaci kratowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być 3 anteny sektorowe oraz na wysokości 47,15m., dwie anteny radiolinii wraz z niezbędną dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzen zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie położonym na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 929/6 i 926/3 w obrębie Maków, gmina Maków"

2018-02-01 13:00:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków.

2018-03-07 15:17:25
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  W załączeniu szczegółówe infororacje

LINK

2018-01-25 13:35:40
Ogłoszenie w sprawie mozliwości opiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

2018-01-18 14:16:25
Informacja

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 01.02.2018 r do  28.02.2018 r  będą przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy podłączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2017 r do 31.01.2018 r.

2018-01-24 12:26:44
Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

2018-01-10 10:56:30
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi leśnej (w ciągu drogi publicznej gminnej o nr 115103 E) klasy D o długości ok. 930 m wraz ze zjazdami na przyległe nieruchomosci oraz trzema mijankami

2017-12-15 15:58:38