Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

2019-02-15 12:58:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-13 09:46:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 15:58:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 16:02:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-02-11 16:01:55
Zarządzenie Nr8/19

Zarządzenie Nr 8/19

Wójta Gminy Maków

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępępowania uzupełniającego, w tym terminów składnia dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

2019-02-04 11:37:19
Zarządzenie Nr 7/19

Zarządzenie Nr 7/19

Wójta Gminy Maków

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznego przedszkola, oddziłaów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

2019-02-04 11:34:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:29:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:26:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:22:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:17:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie.

2019-01-23 08:34:32
Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2019 r.

Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków w 2019 r.

2019-01-18 13:28:24
Akcyza informacja

2019-01-11 12:57:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-09 13:14:01
Karta Dużej Rodziny

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

2019-01-03 12:04:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-02 13:05:06
Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

2018-12-31 11:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-31 10:51:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 15:08:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 14:59:35
Informacja o wynikach nabowu

Informacja o wynikach naboru

w Urzędzie Gminy w Makowie

na stanowisko

Kierownika Stanu Cywilnego

2018-12-06 14:04:20
Obwieszczenie o wczszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 14:47:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-12-05 09:56:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

2018-11-19 14:32:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa dróg gminnych nr 115269E i 115270E obręb Święte Laski, gmina Maków"

2018-11-02 12:53:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej

2018-10-25 12:31:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Wola Makowska

2018-10-25 10:16:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - droga Krężce

2018-10-25 10:04:35
Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Obwieszczeninie Starosty Skierniewickiego

2018-10-10 09:13:23