Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-30 13:17:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie.

2019-01-23 08:34:32
Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2019 r.

Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków w 2019 r.

2019-01-18 13:28:24
Akcyza informacja

2019-01-11 12:57:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-09 13:14:01
Karta Dużej Rodziny

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

2019-01-03 12:04:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-01-02 13:05:06
Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

Harmonogram wywozu odpadów w 2019r.

2018-12-31 11:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-31 10:51:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-28 15:08:16