Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupem oświetleniowym na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 1121/3, 1120/4 i 1762  obręb Maków , gmina Maków"

2018-06-20 11:02:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z pięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działkach ewidencyjnych nr 476 i 467/15 obręb Dąbrowice, gmina Maków"

2018-06-20 10:58:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

" Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej napowietrznej wraz z dwoma słupami oświetelniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 112, 90, 48/1, 47, 91 obręb Pszczonów , gmina Maków "

2018-06-15 10:24:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa oświetlenia ulicznego w postaci sieci oświetleniowej wraz z dziewięcioma słupami oświetleniowymi na terenie znajdującym się na działakch ewidencyjnych nr 155, 486, 1818, 179/3, 180 obręb Maków, gmina Maków na wnisoek Gminy Maków "

2018-06-15 10:13:59
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sielce

2018-05-15 10:50:26
Ogłoszenie na sprzedaż działek

Wójt Gminy Maków

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

2018-05-15 10:45:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A składającej się z budowli w postaci kratowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,30m., na której na wysokości 49,50 m zawieszone mają być 3 anteny sektorowe oraz na wysokości 47,15m., dwie anteny radiolinii wraz z niezbędną dla jej funkcjonowania infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej linii zasilającej, urządzen zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych usytuowanych u podstaw wieży na terenie położonym na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 929/6 i 926/3 w obrębie Maków, gmina Maków"

2018-02-01 13:00:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie SKI 4414 A na działce o nr ew. 929/6 i 926/3 obręb Maków, gmina Maków"

2018-03-26 15:57:20
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla fragmentu obrębu Maków, gmina Maków.

2018-03-07 15:17:25
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  W załączeniu szczegółówe infororacje

LINK

2018-01-25 13:35:40