Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w sprawie mozliwości opiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków w 2018 r.

2018-01-18 14:16:25
Informacja

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 01.02.2018 r do  28.02.2018 r  będą przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy podłączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2017 r do 31.01.2018 r.

2018-01-24 12:26:44
Harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

2018-01-10 10:56:30
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonanie robót budowlanych dot. budowy drogi leśnej (w ciągu drogi publicznej gminnej o nr 115103 E) klasy D o długości ok. 930 m wraz ze zjazdami na przyległe nieruchomosci oraz trzema mijankami

2017-12-15 15:58:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodratowania przestrzennego fragmentu wsi Jacochów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Jacochów, gm. Maków.

2017-11-16 15:56:40
Harmonogram realizacji projektu pn „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”

Harmonogram realizacji projektu

2017-11-06 12:44:08
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Święte Laski

Przetarg dotyczy działek położonych w miejscowości Święte Laski o nr 216, 218, 250, 251, 252, 232, 233, 234 położonych w obrębie ew. Święte Laski gmina Maków

2017-10-27 10:55:13
Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości Sielce, gmina Maków, składającej się z działki nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i działki nr 73 o pow. 0,35 ha - za cenę wywoławczą 183.000,00 zł

2017-10-27 10:50:48
Ogłoszenie Wójta Gminy Maków o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sielce

Przetarg dotyczy nieruchomości rolnej zabudowanej dz. nr 340 o pow. 2,59 ha oraz nieruchomości leśnej składającej się z działek nr 52 o pow. 0,34 ha i 73 o pow. 0,35 ha.

2017-07-26 15:02:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektow uproszczonych planów urządzenia lasu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

2017-10-03 14:45:49