Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
 

Doręczanie pism w  formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Makowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy w Makowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Makowie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Adresy:

/k0t0g97xaq/skrytka

/k0t0g97xaq/SkrytkaESP

 

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne:

- Pismo ogólne do podmiotu publicznego  >>>ZOBACZ<<<

- Skargi, wnioski, zapytania do urzędu   >>>>ZOBACZ<<<

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka >>>ZOBACZ<<<

- Organizacja imprezy masowej  >>>ZOBACZ<<<

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  >>>ZOBACZ<<< 

- Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.   >>>ZOBACZ<<<

- Zezwolenie na uprawę maku/konopi   >>>ZOBACZ<<<

- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów   >>>ZOBACZ<<<

- Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną   >>>ZOBACZ<<<

- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  >>>ZOBACZ<<<

 
Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy Maków(pokój nr 4)  na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB
  2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Liczba odwiedzin : 5272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Machaj
Czas wytworzenia: 2008-06-03 18:11:49
Czas publikacji: 2015-10-27 14:53:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak