Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

2018-05-30 15:17:15
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych

2018-01-25 14:35:14
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2017-12-29 12:56:45
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-12-29 12:54:58
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-11-20 15:24:55
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

2017-06-22 10:11:16
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Maków z dnia 6 lutego 2017 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

2017-02-07 09:21:01
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/155/16

2017-01-09 14:31:23
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

2016-11-10 13:45:56
Projekt rocznego Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

2016-10-28 14:16:11