Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Maków

z dnia 18 stycznia 2019r

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

2019-01-21 15:28:00
Informacja dla oferentów

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 92/2018 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informujemy, że w realizacji zadań publicznych w ramach wyżej wymienionego otwartego konkursu ofert obowiązują wzory formularzy opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. nr 1300), a nie wzory formularzy opublikowane w Rozporządzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, jak podano w załączniku do w/w zarządzenia Wójta Gminy Maków.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące dla w/w konkursu formularze.

2019-01-09 12:28:58
Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018r

w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-12-21 09:59:15
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Maków

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

2018-12-21 09:55:29
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

2018-05-30 15:17:15
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych

2018-01-25 14:35:14
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2017-12-29 12:56:45
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-12-29 12:54:58
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-11-20 15:24:55
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

2017-06-22 10:11:16
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Maków z dnia 6 lutego 2017 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

2017-02-07 09:21:01
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/155/16

2017-01-09 14:31:23
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

2016-11-10 13:45:56
Projekt rocznego Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

2016-10-28 14:16:11
Otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez...

2005-03-02 12:41:27
Otwarty konkurs ofert na 2009 rok

2008-12-03 09:09:25
Otwarty konkurs ofert na 2010 rok

2009-12-10 13:23:32
Otwarty konkurs ofert na 2011 rok

2011-03-02 16:06:48
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2012-01-09 14:32:52
Sprawozdanie z realizacji Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

2012-04-27 14:47:52
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2013-01-10 10:24:50
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

2013-02-12 13:53:53
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

2013-03-28 15:50:12
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2014-01-17 17:45:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

2014-02-12 15:57:47
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

2014-04-28 15:24:48
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2014-12-22 15:59:36
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

2015-01-19 15:27:29
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok

2015-04-23 11:07:08
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-01-12 14:52:35
Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016

Wójta Gminy Maków

z dnia 18 stycznia 2016

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-01-18 13:56:47
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

2016-05-27 10:12:23
10 20 30 40 50 Wyników