Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Maków z dnia 6 lutego 2017 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

2017-02-07 09:21:01
Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/155/16

2017-01-09 14:31:23
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

2016-11-10 13:45:56
Projekt rocznego Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

2016-10-28 14:16:11
Otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez...

2005-03-02 12:41:27
Otwarty konkurs ofert na 2009 rok

2008-12-03 09:09:25
Otwarty konkurs ofert na 2010 rok

2009-12-10 13:23:32
Otwarty konkurs ofert na 2011 rok

2011-03-02 16:06:48
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2012-01-09 14:32:52
Sprawozdanie z realizacji Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

2012-04-27 14:47:52